> اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kermanshahmet.ir
عنوان انگليسى kermanshahmet
عنوان فارسى اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه
توضيحات وظایف اساسی اداره عبارت است از: تاسیس ،تکمیل ،گسترش و نگهداری شبکه اساسی ایستگاههای مختلف هواشناسی در سطح استان و انجام امور دیده بانی کلیه عوامل جوی و سطوح فوقانی جو.
جمع آوری اطلاعات دیده بانی شده از کلیه ایستگاه‌های هواشناسی بوسیله شبکه ارتباطات استانی و کنترل کیفی آنها سپس مخابره به مرکز سازمان در تهران جهت پخش منطقه‌ای در آسیا
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader