شرکت آردا فرانسه از بدو تاسیس در سال ١٩٦٦ فعالیت خود را در زمینه مسایل مربوط به محیط زیست با گرایش سفید کردن خمیر کاغذ و تصفیه فاضلاب صنایع سلولزی شروع کرد. در یکی دو دهه اخیر با اوج گرفتن مشکلات مربوط به آلودگی منابع آب و هوا از یک سو و ناکار آمد بودن روشهای رایج مبارزه با این آلودگیها از سوی دیگر توجه متخصصین این شرکت به کاربرد روشهای جدید و سازگار با محیط زیست برای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب و هوا به انواع آلاینده ها و یا از بین بردن آلودگی منابع آلوده شده معطوف گردید. در میان روشهای جدید کاربرد پرتو فرابنفش و ازون که هر دو به طور طبیعی وظیفه پالایش محیط را بر عهده دارند سرلوحه فعالیت اصلی شرکت قرار گرفت.