شرکت آجر ماشینی دامغان تولید کننده انواع آجرهای ماشینی می‌باشد.