شرکت تولیدی و صنعتی دجله و فرات با نام تجاری ماهشهر درسال 1380 در شهر مقدس مشهد و در یکی از مناطق صنعتی احداث گردید. هدف از تاسیس این شرکت کمک به بخش تاسیسات صنعت ساختمان در جهت تولید لوله های مرغوب از نوع پلی پروپیلن(PPRC)میباشد. این شرکت دارای بخش های مستقل تولید لوله (اکسترودر) تولید اتصالات (اینجکشن), قالب سازی, تراشکاری, آزمایشگاه, انبارمواد اولیه, انبارمحصول و سالن غذاخوری کارکنان میباشد. کلیه فعالیت های اداری, مالی و بازرگانی نیز در دفتر مرکزی صورت می گیرد.