نشریه نامه مکانیک شریف، از سال 1376 فعالیت خود را در زمینه تخصصی مهندسی مکانیک آغاز نموده و در این مدت‌ ارتباط مستمر و صمیمانه ای را با نخبگان و صنعت گران مهندسی مکانیک و نیز جمعی از برترین استادان و دانشجویان این رشته مهندسی برقرار نموده است. فعالیت زیر نظر مستقیم کمیته فارغ التحصیلان مهندسی مکانیک و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و همکاری های گسترده با شرکت ها و سازمان های صنعتی کشور، این مجله را از تجربیات گرانبهایی بهره مند کرده است.