شرکت صنایع تولیدی نوظهور تولید کننده کاغذ تیشو وانواع محصولات کاغذی بهداشتی در ایران می‌باشد.