آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.aftiran.com
عنوان انگليسى Azar Fonoon Tableau
عنوان فارسى شرکت آذر فنون
توضيحات تولیدات شرکت آذر فنون در زمینه تابلوهای ولتاژ متوسط، تابلوهای ولتاژ پایین، سیستمهای اتوماسیون صنعتی، واحدهای اصلاح عامل نیرو و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader