تولیدات شرکت آذر فنون در زمینه تابلوهای ولتاژ متوسط، تابلوهای ولتاژ پایین، سیستمهای اتوماسیون صنعتی، واحدهای اصلاح عامل نیرو و غیره می‌باشد.