شرکت تولیدی کهرنگ لاستیک در سال ۱۳۶۵ در محل فعلی واقع در شهرک صنعتی ایمانشهر -اشترجان اصفهان پس از تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی و نصب ماشین آلات با هدف تولید قطعات لاستیکی ویژه مورد نیاز صنایع کشور شروع به فعالیت نمود و با توجه به مشکلات موجود جهت تأمین این نوع قطعات از خارج از کشور و مشکلات ارزی از همان ابتدا با استقبال صنایع منطقه مواجه گردید.