فعالیت شرکت لاستیک بارز در زمینه تولید انواع تایر کشاورزی، تایر سواری بایاس، باری و اتوبوس، وانتی و غیره می‌باشد.