پلاستکس تولید کننده اصطکاک ترمز و کلاچ از قبیل: رویه کلاچ، دکمه سرامیک، خط کشی ترمز، لایی ترمز دیسک و غیره می‌باشد.