شرک تولیدی ایران تایر تولید کننده انواع تایر در ایران می‌باشد.