شرکت سپید شیمی غرب همواره در صنایع ایران پیشرو تولید ( فوم پلی اتیلن) با اشکال مختلف برای مقاصد بسته بندی,عایق بندی و آب بندی بوده است.