گروه تولیدی پردیس با دارا بودن کارشناسان مجـــــرب و کارآزموده در زمینه های کشاورزی، بیوتکنولوژی شیمی، میکروبیولوژی و با برخورداری از دستگاههای مدرن و آزمایشگاه مجهز موجود در کارخانه توانسته است گامی بزرگ در جهت پیشبرد اهداف عالیه که همان رونق بخشیدن به بخش کشاوزی می باشد ایفا نماید.