شرکت بازرگانی آزیکار در سال 1366 هجری شمسی با هدف توسعه زمینه های واردات و بازرگانی خارجی در عرصه تولیدات صنعتی کشور تاسیس گردید. این شرکت با شعار کیفیت و سرعت در ارائه خدمات مشاوره ای و بازرگانی در زمینه های صنعتی فعالیت جدی و پیگیر داشته و محصولات آن در سطح وسیعی مورد مصرف در صنایع شیمیائی، نفت و پتروشیمی ، دریائی ، چوب و کاغذ ، صنایع نسوز ، سیمان، گرمایشی، غذائی و ... میباشد.