آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.persco.biz
عنوان انگليسى Persco
عنوان فارسى شرکت پرسکو
توضيحات شرکت سرمایه گذاری بین المللی فعال در زمینه: سرمایه گذاری بین المللی برای تجارت بازرگانی و تجارت فولاد می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader