این سایت اطلاعاتی در مورد سازمان بورس اوراق بهادار، کارگزاران، شرکتهای بورسی، قوانین و مقررات بورس، آرشیو آماری، اخبار بازار سرمایه، گزارش و انتشارات در اختیار شما قرار می‌دهد.