شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم به عنوان یک شرکت خصوصی صادرات – واردات در سال 1997 تاسیس گردید و ازهمان ابتدای امر بر توسعه صادرات اقلام داروئی ایران اهتمام جدی ورزید به طوری که امروز با در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری چندین شرکت داروسازی بزرگ ایرانی بزرگترین سهم را در صادرات داروئی ایران را به خود اختصاص داده است.