به استناد پروتکل مورخ هشتم مرداد ماه 1349 مطابق با سی‌ام ژوئیه 1970 میلادی منعقده بین دولتین ایران و اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی و در جهت تداوم و گسترش همکاریهای حمل ونقل بین دو کشور، شرکت سهامی خاص مختلط امور حمل ونقل ایران و شوروی تأسیس گردید که طبق قوانین و مقررات جاری در کشور ایران فعالیت نماید و شامل خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی، زمینی، هوائی می‌باشد.