مجهز به سرویس های سیار در سطح تهران بزرگ، مجهز به کلیه لوازم مربوط به جابجایی وبارگیری دستگاههای صنعتی و ماشین آلات می‌باشد.