این سایت به معرفی شرکت، پذیرش هرگونه تبلیغات در سراسر دنیا، کتاب زرد ایرانیان، فروش ویژه ماه، رویدادهای ایرانیان و غیره می‌پردازد.