به معرفی و اهداف امور فرهنگی و هنری و اخبار نمایشگاه ها و جشنواره ها و غیره می‌پردازد.