شامل معرفی شهر رامسر، ‌آموزش وIT ، معرفی سایتها، تبلیغات و غیره می‌باشد.