آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.parsianhotel.com
عنوان انگليسى Parsian Hotel and Suits Room
عنوان فارسى هتل پارسیان شیراز
توضيحات این سایت آثار تاریخی و رستورانهای هتل را به شما معرفی می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader