شامل آلبوم عکس، آب و هوای جهرم، اوقات شرعی و غیره می‌باشد.