«مؤسسه فرهنگی، هنری عرش پژوه» در سال 1380 طی شماره ثبت 13600 با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نمود. این مؤسسه با هدف تبیین، گسترش و ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای اندیشه‌های فرهنگ دینی کشور به منظور خدمت به ساماندهی توسعه فرهنگ دینی و ترسیم الگوی مطلوب فرهنگی و امور مرتبط به حوزه اجتماعی دین سعی می‌نماید تا از طریق فعالیتها و اقدامات پژوهشی و اطلاع‌رسانی نسبت به شناسایی آسیب‌ها، چالشها و فرصتها در حوزه باورها و گرایشهای فرهنگی و دینی اقدام نماید و با بهره‌وری از دانشهای گوناگون و همکاری متخصصان و صاحبنظران نسبت به انجام پژوهشهای علمی و کاربردی و ارایه راهکارها و راه‌حل‌های مناسب گام بردارد و به شکلی دِین خود را نسبت به جامعه ادا نماید.