آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.saf.ir
عنوان انگليسى Science & Arts Foundation
عنوان فارسى بنیاد علم و هنر
توضيحات مراکز فناوری اطلاعات، سایتهای فناوری اطلاعات، اخبار، آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه های آموزش فناوری اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader