آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.eepil.com
عنوان انگليسى Electerical Power Industries Laboratories
عنوان فارسى شرکت آزمایشگاه های صنایع برق
توضيحات شرکت آزمایشگاههای صنایع برق از اوایل سال 1379 با سرمایه گذاری و مشارکت برخی از مراکز علمی و تحقیقاتی و تعداد قابل توجهی از صنایع دست اندرکار و تولید کننده تجهیزات مورد مصرف در صنعت برق کشور و با اهداف تأسیس گردیده است. شرکت آزمایشگاههای صنایع برق طبق قرارداد مبادله شده به عنوان نماینده رسمی شرکت KEMA که یکی از معتبرترین موسسات آزمایشگاهی و پژوهشی جهان می باشد در ایران فعالیت داشته و با امکانات موجود و طرح مجتمع آزمایشگاهی تکمیلی در دست احداث آمادگی دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader