شرکت ثانی نیک در دنیائی که تکنولوژی اطلاعات روز به روز گسترده تر و پیشرفته تر می گردد هم خود را در تولید محصولات ارتباطی بکار خواهد بست که تولید طیف گسترده ای از تلفن رومیزی از نخستین گامهای این راه بزرگ است . استفاده از روشهای نوین و کار آمد در تولید همراه با حساسیت خاص در بازرسی قطعات ورودی به خط تولید و کنترل کیفیت محصولات تولید شده آن زمان که این شرکت مشتری گرائی و رضایتمندی وی را مبنای هر قضاوتی قرار داده است باعث گردیده است اعتماد روز افزونی را در مصرف کنند گان محصولات این شرکت پدید آورد و مسوولیت ما را در حفظ این اعتماد و روزافزون نمودن آن دو چندان سازد .