فعالیت شرکت تصویر کنترل در زمینه مشاوره، طراحی تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های الکترونیکی، مخابراتی، مرکزی و هوشمند، سیتمهای ماهواره ای و ارتباطی می‌‌باشد.