آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.andishgan.com
عنوان انگليسى Andishgan & ATS
عنوان فارسى شرکت اندیشگان
توضيحات اندیشگان شامل ارتباطات ماهواره ای، شبکه، بانکداری، کارت باهوش می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader