آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.savan-electronics.com
عنوان انگليسى Savan Electronics
عنوان فارسى شرکت ساوان الکترونیک
توضيحات این شرکت متخصص در تهیه راه حلهای الکترونیکی و انجام پروژه های الکترونیکی در زمان محدود می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader