گروه کاوش متشکل از چند گروه متمرکز علمی با تحصیلات و فعالیت در شاخه های برق قدرت، الکترونیک و کامپیوتر با هدف تحقیقات و پژوهش در زمینه الکترونیک کاربردی و نرم افزاری و ارایه راهکارهای به روز و اقتصادی در صنعت برق و الکترونیک و همچنین تولید محصولات جدید و مرغوب در جهت پیشبرد سطح علمی و کیفی تخصصها و محصولات مورد نیاز فعالیت خود را از سال 1379 تا کنون ادامه می دهد و امید دارد روز به روز کیفیت و دامنه فعالیت خود را گسترش داده تا رضایت کامل مصرف کننده را در پی داشته باشد.