این سایت به معرفی شرکت و فعالیت آن در زمینه طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی، تایمر الکترونیکی و محصولات، امکان سفارش و غیره می‌پردازد.