شرکت مهندسی تندر الکترونیک در سال ۱٣۷۴ تاسیس گردیده وهم اکنون به همراه اعضایی با بیش از ۳۰سال تجربه مفیدکاری در زمینه سیستمهای کامل حفاظت از صاعقه اعم ازصاعقه گیر،ارستر( حفاظت ثانویه ) وسیستم ارتینگ و نیز اعلام حریق در حال فعالیت می باشد.همچنین شایان ذکر است که شرکت ما تنها نماینده رسمی هلیتای فرانسه وابسته به گروه ABB و سیتل فرانسه وابسته به گروه CLAUDE در ایران می باشد.