این شرکت با بیش از 25 سال تجربه در امر تجارت داخلی و خارجی و تهیه لوازم وابزار مورد نیاز صنایع کشور و صدور تولیدات داخلی فعالیت گسترده ای داشته و دارد. با استفاده از تجربیات واطلاعات و همچنین با بکارگیری آخرین روشهای تجاری هدفمان همواره فراهم آوردن امکانات و ایجاد تسهیلات به منظور تامین بهترین خدمات ولوازم و ابزار صنعتی جهت توسعه اصول ایمنی و آتش نشانی وترویج و توسعه سالم سازی محیط کار و زندگی و برداشتن گامهای موثر و مفید برای حفاظت از جان ومال مردم و رفع نواقص و ایجاد محیطی سالم وایمنی و پیشرفته جهت زندگی و صنعت کشورمان می باشد.