> فرهنگ پارس
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.pars.vze.com
عنوان انگليسى Pars Dictionary
عنوان فارسى فرهنگ پارس
توضيحات دیکشنری پارس شامل فرهنگ کامپیوتر، فرهنگ لغات، پیوندها و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader