آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.electronic.50g.com
عنوان انگليسى Eelectronic
عنوان فارسى شرکت ایران الکترونیک
توضيحات شرکت ایران الکترونیک اولین شرکت اینترنتی می باشد که در زمینه طراحی و اجرای پروژه های الکترونیک در کشور فعالیت دارد. این شرکت دارای سه تیم تخصصی در زمینه های الکترونیک،مخابرات و کامپیوتر بوده که هر گروه به تنهایی یا با کمک همدیگر در اجرای پروژه های محوله فعالیت دارند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader