این سایت به معرفی فعالیتها در زمینه بهترین تورهای طبیعی و شکار در کوهها و عکس، مناظر دیدنی و غیره می‌پردازد.