آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sgccir.com
عنوان انگليسى Shahid Ghandi Communication Cable Co.
عنوان فارسى شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی
توضيحات سایت شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی اطلاعاتی درباره پست، پست سفارشی، اکسپرس و غیره در اختیار شما قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader