از سال 1354 با توکل به خدای بزرگ فعالیت بیمه را شروع کردیم و از سال 1360 که شرکتهای بیمه در یکدیگر ادغام گردیدند با کد نمایندگی 39 در بیمه آسیا به ارایه خدمات بیمه ای اشتغال داشتیم.شرکت بیمه آسیا که پیش قدم در ارایه طرح های نوین صنعت بیمه می باشد به منظور بالا بردن کیفیت فروش و سرویس دهی سریعتر به بیمه گذاران با ایجاد واحدهای صدور بخشی از امور خود را به آنها واگذار نمود که از سال 1373 این مجوز را ما نیز داشتیم . در سال 1379 بر آن شدیم تا با تشکیل شرکت نمایندگی و اخذ نمایندگی حقوقی بتوانیم به ارایه خدمات بیمه ای تداوم بخشیم لذا پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه آسیا ( شرکت خدمات بیمه ای صدف هستی « سهامی خاص » ) را تاسیس و تحت شماره ، 165171 آنرا به ثبت رساندیم و در حال حاضر با امکانات و اختیارات بیشتری نسبت به گذشته به مشاوره و ارایه خدمات بیمه ای و صدور بیمه نامه و پیگیری خسارات احتمالی با کادری مجرب و به امید رضایت هر چه بیشتر بیمه گذاران محترم فعالیت داریم .