شرکت نصب و تعمیرات نیروگاههای حرارتی خوزستان وابسته به برق منطقه ای بزرگترین و معتبرترین شرکت ارائه دهنده خدمات دانش فنی ، تخصصی و اجرایی در زمینه های نصب و تعمیرات نیروگاهی انواع توربوژنراتور بویلر و مبدل ها ، پمپ و کمپرسور و سایر تجهیزات جانبی و صنایع می باشد. این شرکت در سال 1375 با توجه به تغییر ساختار اقتصادی کشور در جهت کاهش تصدی دولت تشکیل گردید.