آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fatehnet.net
عنوان انگليسى Fatehnet
عنوان فارسى سایت فرهنگی و اطلاع رسانی فاتح نت
توضيحات این سایت متعلق به سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع میباشد و در زمینه فرهنگی اطلاع رسانی مذهبی و اجتماعی فعالیت میکند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader