آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fcic-ir.org
عنوان انگليسى Federation of Consultants from Islamic Countries
عنوان فارسى فدراسیون مشاورین کشورهای اسلامی
توضيحات این مرکز واقع در استانبول است و 20 کشور از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در آن شرکت دارند. این سایت شامل اخبار، اعضاء، پروژه ها، اهداف و ... می باشد
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader