> جمعیت مبارزه با اعتیاد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dcc.ir
عنوان انگليسى IRAN Drug Control Community
عنوان فارسى جمعیت مبارزه با اعتیاد
توضيحات جمعیت مبارزه با اعتیاد به عنوان سازمان غیر دولتی فعالیت خود را از سال 1377 آغاز نموده است.این مرکز در 6 حوزه فعالیت دارد که عبارتند از: ۱ـآموزش پیشگیری از اعتیاد. ۲ـاطلاع رسانی و آگهی بخشی. ۳ـبرنامه های فرهنگی،هنری و ورزشی. ۴ـگروه های خود یاری معتادان بهبود یافته. ۵ـحمایت از خانواده های آسیب دیده. ۶ـامور داوطلبان. آموزش پیشگیری از اعتیاد از اهداف و رسالت های با اهمیت جمعیت مبارزه با اعتیاد می باشد که از ابتدای تاسیس این مرکز توسط متخصصین بصورت کارگاه های آموزشی و جلسات آموزشی اجرا شده است و در مناطق مختلف کشور، در سازمانها و نهادهای مختلف تشکیل شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader