این سایت متعلق به بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی قلب شهید رجایی می‌باشد و در زمینه های تخصصی امراض قلبی کودکان ، عمل جراحی قلب ، علم بی‌هوشی ، پزشکی هسته‌ای ، پژوهش ، بیماران سرپایی و دندانپزشکی فعالیت می کند.