این سایت به معرفی شرکت و محصولات در زمینه تولید دستگاه وکیوم همراه، اطلاعات پزشکی در این زمینه، مجوزها و تاییدنامه ها، امکان پرسش و پاسخ و غیره می‌پردازد.