طراح و مشاور در زمینه تولید و پیاده سازی انواع نرم افزارهای پزشکی و سیستم های اطلاعات مدیریت بیمارستانی ، و مجری بزرگترین شبکه های کامپیوتری و پزشکی کشور می‌باشد.