سایت اطلاع رسانی " AllIranIndustry " با همت و کوشش طاقت فرسای پرسنل شرکت مهندسی بهینه سازان صنعت هوشمند به منظور بالا بردن سطح کمی و کیفی اطلاع رسانی به کلیه صنایع اصلی کشور ایجاد شده است تا اینکه در جهت پیشبرد اهداف صنعتی و همچنین ایجاد ارتباطات نزدیک بین صنایع مادر و زیر مجموعه های آنها گام های موثری برداشته شود. لذا با این هدف افق بسیار روشنی در راستای ایجاد نوسازی و بهسازی صنایع کل کشور دیده می شود.