این سایت شما را با انرژی بیشتر آشنا می‌سازد. از طریق این سایت با گونه‌های مختلف انرژی مثل: انرژی شیمیایی ، حرارتی ، مکانیکی ، الکتریکی ،مغناطیسی ، الکترو مغناطیسی ، نور ، هسته‌ای و بیولوژیکی آشنا می‌شوید. این سایت منابع مختلف انرژی را نیز برای شما تشریح می‌نماید و اطلاعاتی را در باره‌ی مصرف انرژی در جهان به شما ارائه می‌دهد. نموداری که مصرف انرژی را بر حسب سال نشان داده است ، در این سایت به‌چشم می‌خورد. در این جا مقالات و مطالب مختلفی در زمینه‌ی انرژی وجود دارد که می‌توانید آنها را مورد مطالعه قرار دهید و تفریح انرژی در جهان را مشاهده نمایید.